Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Konkurs Prac Młodych Naukowców

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej planuje organizację KONKURSU na NAJLEPSZE DONIESIENIA ORYGINALNE prezentowane podczas Sesji Młodych Naukowców w ramach XVIII Kongresu PTIDiK.

Konkurs ma na celu:

  • Upowszechnianie wyników badań naukowych zgodnych z zainteresowaniem młodych naukowców jako członków zespołów badawczych, z zakresu immunologii doświadczalnej i klinicznej;
  • Inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji;
  • Kształtowanie umiejętności wystąpień naukowych na forach akademickich

Konkurs kierowany jest do Młodych Naukowców, tj. osób, które jeszcze nie ukończyły 35 roku życia, doktorantów, studentów i członków kół naukowych biorących czynny udział w obradach Kongresie, którzy przesłali w odpowiednich terminach streszczenie pracy oryginalnej, w której są autorami prezentującym doniesienie i  którzy zgłosili swoją pracę do Konkursu.

Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych również w celach związanych z organizacją Konkursu. Zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta.

Więcej informacji wkrótce.