Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Lista doniesień

*Rodzaj prezentacji:

Tabela została posortowania po nazwisku osoby wskazanej jako autor prezentujący doniesienie.

Lp. Autor prezentujący pracę Tytuł, autorzy, afiliacje Sesja U/P/W*
1. Anna Andrzejczak Variations within immune checkpoint genes and soluble immune checkpoint isoforms as factors influencing bladder cancer risk and clinical outcome

A. Andrzejczak (1), B. Małkiewicz (2), A. Tomkiewicz (1), W. Krajewski (2), J. Chabińska (2), T. Szydełko (2), L. Karabon (1)

(1) Laboratory of Genetic and Epigenetic of Human Diseases, Department of Experimental Therapy, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland
(2) University Center of Excellence in Urology, Department of Minimally Invasive and Robotic Urology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Immunoonkologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 15:40 Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
2. Łukasz Baraniecki Hemagglutination capacity of Lagovirus europeaus GI.1 – RHDV – strains Fr-2, ŻD, BLA, and selected indicators of natural immunity in experimentally infected rabbits

B. Tokarz-Deptuła (1), Ł. Baraniecki (1), W. Deptuła (2)

(1) Institute of Biology, University of Szczecin, Poland
(2) Institute of Veterinary Medicine, Faculty of Biological and Veterinary Sciences, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Immunologia weterynaryjna i immunologia porównawcza
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30 Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
3. Michalina Bartak An inflammatory blast in the brain – SDAV, coronavirus story

M. Bartak (1), W.D. Krahel (1), A.V. Potârniche (2), (3), E. Długosz (4), M. Chodkowski (5), J. Cymerys (1)

(1) Division of Microbiology, Department of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
(2) Department of Infectious Diseases and Preventive Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania
(3) Division of Veterinary Epidemiology and Economics, Institute of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences-SGGW
(4) Division of Pharmacology and Toxicology, Department of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences—SGGW
(5) Laboratory of Nanobiology and Biomaterials, Military Institute of Hygiene and Epidemiology

Rola układu odpornościowego w zakażeniach wirusowych
Czwartek, 16.05.2024, godz. 11:30 Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
4. Katarzyna Bąbol-Pokora Fifty Shades of Neutropenia: what we have learned about the molecular background of congenital neutropenia in 15 years of genetic studies.

K. Bąbol-Pokora (1), W. Dobrewa (1), M. Bielska (1), Sz. Janczar (1), J. Madzio (1), A. Jaworowska (1), S. Kołtan (2), W. Młynarski (1)

(1) Department of Pediatrics, Oncology and Hematology, Medical University of Lodz, Poland
(2) Department of Pediatrics, Hematology and Oncology, Collegium Medicum in Bydgoszcz of the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland

Pierwotne niedobory odporności
Piątek, 17.05.2024, godz. 15:55
U
5. Adrian Bekier Human rhinovirus HRV16 and IL-33 may up-regulate inhibitory checkpoint molecule genes in the human lung microvascular endothelium

A. Bekier, I. Gulbas, M. Gawrysiak, A. Gajewski, R. Szewczyk, M. Chałubiński

Department of Immunology and Allergy, Medical University of Łódź, Poland

Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
6. Katarzyna Bernat-Sitarz One patient – different diagnoses.

K. Bernat-Sitarz, N. Dąbrowska-Leonik, D. Gładysz, N. Bohynikova, M. Skomska-Pawliszak, B. Wolska-Kuśnierz, E. Heropolitańska-Pliszka, B. Pietrucha, E. Bernatowska, M. Pac

Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Polska

Sesja Plakatowa 4
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
7. Dominika Bębnowska Expression of genes related to autophagy in Lagovirus europaeus/GI.2 infection in rabbits

D. Bębnowska (1), (2), R. Hrynkiewicz (1), (2), F. Lewandowski (1), (2) P. Niedźwiedzka-Rystwej (1), (2)

(1) Institute of Biology, University of Szczecin, Poland
(2) Center for Experimental Immunology and Immunobiology in Infectious Diseases and Cancer, University of Szczecin, Poland

Sesja Plakatowa 1
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
8. Patrycja Bochen Association of genes polymorphisms encoding HLA class I antigen processing machinery proteins with susceptibility and severity of endometriosis

P. Bochen (1), A. Tarnowska (1), M. Wilczyński (2), A. Malinowski (2), E. Leśniak (2), J. Pająk (3), (4), A. Hurnik-Szurkiewicz (3), A. Chrobak (3), I. Nowak (1)

(1) Laboratory of Immunogenetics and Tissue Immunology, Department of Clinical Immunology, Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wrocław, Poland
(2) Department of Surgical, Endoscopic and Gynecological Oncology, Polish Mother’s Health Center Institute, Lodz, Poland
(3) 4 th Military Hospital, Clinical Department of Oncological and Reproductive Gynecology, Wroclaw, Poland
(4) Faculty of Medicine, Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

Sesja Plakatowa 2
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
9. Krzysztof Bryniarski Extracellular vesicle-carried miR-150 suppresses delayed-type hypersensitivity reaction involved in TNBSA-induced colitis and collagen-induced arthritis in mice

P. Skalska, M. Cieślik, A. Fedor, M. Gębicka, A. Domagała, K. Nazimek, K. Bryniarski

Department of Immunology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland

Tolerancja immunologiczna
Piątek, 17.05.2024, godz. 15:55
U
10. Krzysztof Bryniarski Th1 lymphocytes predominate over their Th17 counterparts in ear skin infiltrates in imiquimod- or IL-23-induced psoriatic inflammation in mice

K. Nazimek, A. Fedor, B. Nowak, P. Skalska, M. Cieślik, M. Gębicka, K. Bryniarski

Department of Immunology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland

Sesja wystąpień ustnych.
Prezentacja wybranych doniesień
Sobota, 18.05.2024, godz. 12:00
U
11. Krzysztof Bryniarski Calcium channel blockers modulate mouse macrophage activity in a diet-dependent manner

M. Cieślik, B. Nowak, D. Felkle, K. Kaleta, K. Zięba, M. Jarczyński, K. Nazimek, K. Bryniarski

Department of Immunology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland

Immunomodulacja i Immunotoksykologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 13:10
U
12. Małgorzata Krzyżowska Nanoconjugates of lactoferrin for treatment of viral infection

M. Janicka (1), (2), M. Chodkowski (1), K.Bylińska (1), K.Ranoszek-Soliwoda (3), E.Tomaszewska (3). G. Celichowski (3), J. Grobelny (3), J. Cymerys (2), M. Krzyżowska (1)

(1) Department of Medical and Environmental Microbiology, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland
(2) Division of Microbiology, Department of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Poland
(3) Department of Materials Technology and Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Lodz, Poland

Odporność adaptacyjna i terapia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 11:30
U
13. Joanna Cichy Innate Immunity of the Barrier Organ: The Skin, in the Context of Staphylococci Infection

P. Brzoza (1), M. Camacho (1), A. Morytko (1), M. Tyschenko (1), M. Kwitniewski (1), M. Pastuszczak (2), P. Stepinska (2), M. Migaczewski (3), J. Cichy (1)

(1) Dept. of Immunology, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University, Krakow, Poland
(2) Dept. of Dermatology, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
(3) 2nd Dept. of General Surgery, Jagiellonian University Collegium Medicum, Krakow, Poland

Odporność wrodzona
Czwartek, 16.05.2024, godz. 09:45
W
14. Marzena Ciechomska Multi-omics analysis of liquid biopsies in rheumatoid arthritis

M. Ciechomska (1), L. Roszkowski (1), T. Burakowski (1), A. Kornatka (1), M. Dąbrowski (2), D. Cysewski (3), (4)

(1) National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
(2) Institute of Fundamentals of Computer Science of the Polish Academy of Sciences
(3) Clinical Research Centre, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
(4) Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Sesja wystąpień ustnych.
Prezentacja wybranych doniesień
Sobota, 18.05.2024, godz. 12:00
U
15. Klaudia Ciesielska-Figlon The influence of Nigella sativa seed essential oil on T lymphocytes and cytokine patterns in females diagnosed with Hashimoto’s thyroiditis

K. Ciesielska-Figlon, K. Lisowska

Department of Physiopathology, Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk, Poland

Odporność adaptacyjna i terapia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 11:30 Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
16. Marianna Ciwun The effect of methylparaben on proliferation and apoptosis of oral squamous cell carcinoma (OSCC) experimental line cells.

M. Ciwun, K. Salamon, A.Iwaniuk, K.Nowacka, M. Garley, W.Ratajczak-Wrona, E. Jabłońska

Department of Immunology, Medical University of Bialystok, Poland

Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
17. Zenon Czuba Immunomodulatory role of methyl derivatives of flavanone

M. Kłósek (1), A. Krawczyk-Łebek (2), E. Kostrzewa-Susłow (2), D. Jaworska (1), J. Bronikowska (1), G. Pietsz (1), Z.P. Czuba (1)

(1) Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia ,Zabrze, Poland
(2) Department of Food Chemistry and Biocatalysis, University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland

Immunomodulacja i Immunotoksykologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 13:10
U
18. Weronika Daria Krahel Involvement of VCP during replication and release of SDAV virions from neurons – in vitro studies

W. D. Krahel (1), M. Bartak (1), A. Pallepati (2), H. Buksiński (3), M. Chodkowski (4), J. Cymerys (1)

(1) Division of Microbiology, Department of Preclinical Sciences, Institute of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Poland
(2) Department of Biosystems and Soft Matter, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
(3) Department of Physics and Biophysics, Institute of Biology, Warsaw University of Life Sciences, Poland
(4) Laboratory of Nanobiology and Biomaterials, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland

Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
19. Nel Dąbrowska-Leonik Clinical and laboratory symptoms in SCID – experience of one center

N. Dąbrowska-Leonik (1), D. Gładysz (1), K. Bernat-Sitarz (1), N. Bohynikova (1), M. Skomska-Pawliszak (1), B. Wolska-Kuśnierz (1), E. Heropolitańska-Pliszka (1), B. Piątosa (2), E. Bernatowska (1), M. Pac (1)

(1) Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Polska
(2) Pracownia Zgodności Tkankowej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Pierwotne niedobory odporności
Piątek, 17.05.2024, godz. 15:55
U
20. Marta Dratwa Telomere length and telomerase reverse transcriptase gene polymorphism as markers of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation outcome.

M. Dratwa (1), P. Łacina (1), B. Wysoczańska (1), D. Kilińska (1), M. Sobczyk-Kruszelnicka (2), W. Fidyk (2), I. Solarska (3), B. Nasiłowska-Adamska (3), P. Skowrońska (4), M. Bieniaszewska (5), A. Tomaszewska (6), G.W. Basak (6), S. Giebel (2), T. Wróbel (7), K. Bogunia-Kubik (1)

(1) Laboratory of Clinical Immunogenetics and Pharmacogenetics, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland
(2) Department of Bone Marrow Transplantation and Hematology-Oncology, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice, Poland
(3) Institute of Hematology and Blood Transfusion Medicine, Warsaw, Poland
(4) Cell and Tissue Bank, University Medical Center in Gdansk, Poland
(5) Department of Hematology and Transplantology, Medical University of Gdansk, Poland
(6) Department of Hematology, Transplantation and Internal Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
(7) Department of Hematology, Blood Neoplasms and Bone Marrow Transplantation, Wroclaw Medical University, Poland.

Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
21. Mateusz Dziemiańczuk Syphilis diagnostics in blood donors and patients – cross-reactivity, challenges and issues.

M. Dziemiańczuk, M. Średzińska

Regional Centre for Transfusion Medicine, Białystok, Poland

Immunotransfuzjologia
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
W
22. Dominik Felkle The immunomodulatory effects of hypotensive drugs on the antibacterial response mediated by macrophages

D. Felkle (1), K. Zięba (1), K. Kaleta (1), J. Czaja (1), A. Zyzdorf (1), W. Sobocińska (1), M. Jarczyński (1), K. Nazimek (2)

(1) Students’ Scientific Group at the Department of Immunology, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland
(2) Department of Immunology, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland

Immunomodulacja i Immunotoksykologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 13:10 Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
23. Beata Filip-Psurska Vitamin D3 analogs treatment regulate the OPN receptors expression and Th17/Treg cells subsets in various mammary gland cancer models

B. Filip-Psurska, H. Zachary, A. Strzykalska, M. Psurski, J. Wietrzyk

Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wrocław, Poland

Immunoonkologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 15:40
U
24. Adrianna Gałuszka-Bulaga ‘Krakow Smog’ enhances NETs formation in patients with RA

A. Gałuszka-Bulaga (1), Z. Guła (2), M. Korkosz (2), M. Siedlar (1), J. Baran (1)

(1) Department of Clinical Immunology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
(2) Department of Rheumatology and Immunology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland

Sesja Plakatowa 3
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
25. Marzena Garley NETs in OSCC: key gene expression and involvement of HIF-1

M. Garley (1), D. Dziemiańczyk-Pakieła (2), K. Grubczak (3), K. Janiuk (4), W. Ratajczak-Wrona (1), E. Jabłońska (1)

(1) Department of Immunology Medical University of Bialystok, Poland
(2) Otolaryngology and Maxillofacial Surgery Ward, Provincial Integrated Hospital Jędrzej Śniadecki in Bialystok, Poland
(3) Department of Regenerative Medicine and Immune Regulation Medical University of Bialystok, Poland
(4) Students’ Scientific Society at the Department of Immunology Medical University of Bialystok, Poland

Immunoonkologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 15:40
W
26. Mateusz Gawrysiak Rhinovirus HRV16 may limit the replication of coronavirus HCoV-229E during infection of the lung vascular endothelium

M. Gawrysiak, R. Szewczyk, J. Rataj, M. Chuncia, M. Chałubiński

Department of Immunology and Allergy, Medical University of Lodz, Poland

Rola układu odpornościowego w zakażeniach wirusowych
Czwartek, 16.05.2024, godz. 11:30 Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
27. Dominika Gładysz Novel mutation of complement factor I in a patient with invasive meningococcal disease

D. Gładysz (1), N. Bohynikova (1), J. Bucher (2), N. Dąbrowska-Leonik (1), M. Skomska-Pawliszak (1), K. Bernat-Sitarz (1) , E. Ciara (2), M. Pac (1)

(1) Department of Immunology, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(2) Department of Medical Genetics, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

Sesja Plakatowa 2
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
28. Renata Grzywa-Czuba Expression level of NOD1 and NOD2 in peripheral blood leukocytes in children with primary hypertension

R. Grzywa-Czuba (1) , J. B. Trojanek (1), J. Michałkiewicz (1), Ł. Obrycki (2), A. Wierzbicka-Rucińska (3), M. Litwin (2)

(1) Department of Microbiology and Clinical Immunology, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(2) Department of Nephrology, Kidney Transplantation and Hypertension, The Children Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(3) Department of Clinical Biochemistry, The Children Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

Immunologia w medycynie spersonalizowanej
Piątek, 17.05.2024, godz. 15:55
U
29. Bartosz Hanczaruk Efficacy of novel abdominoplasty skin-derived acellular dermal matrices in chronic diabetic wound treatment.

B. Hanczaruk (1), A. Janucik (1), J. Holl (1), D. Groth (1), A. Walewska (1), M. Tynecka (1), M. Moniuszko (1), (2), H. Razak Hady (3), A. Eljaszewicz (1), (4)

(1) Centre of Regenerative Medicine, Medical University of Bialystok
(2) Clinical Department of Allergic and Internal Diseases, Medical University of Bialystok, Poland
(3) 1st Clinical Department of General and Endocrine Surgery, Medical University of Bialystok Clinical Hospital, Poland
(4) Tissue and Cell Bank, Medical University of Bialystok Clinical Hospital, Poland

Odporność adaptacyjna i terapia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 11:30 Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
30. Anna Havrylyuk Key aspects of the impact of immunosuppressive drugs on male fertility

A. Havrylyuk (1), V. Chopyak (1), M. Kurpisz (2)

(1) Department of Clinical Immunology and Allergology Lviv Medical University, Ukraine
(2) Department of Reproductive Biology and Stem Cells, Institute of Human Genetics, Pol. Acad. Sci., Poznan, Poland

Sesja wystąpień ustnych.
Prezentacja wybranych doniesień
Sobota, 18.05.2024, godz. 12:00
U
31. Rafał Hrynkiewicz Selected potential biomarkers of inflammation in Rabbit Haemorrhagic Disease – preliminary studies

R. Hrynkiewicz (1), (2), F. Lewandowski (1), (2), D. Bębnowska (1), (2), P. Niedźwiedzka-Rystwej (1), (2)

(1) Institute of Biology, University of Szczecin, Poland
(2) Center for Experimental Immunology and Immunobiology in Infectious Diseases and Cancer, University of Szczecin, Poland

Sesja Plakatowa 1
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
32. Agnieszka Iwaniuk Potential anticancer effect of INF-λ1 – on head and neck squamous cell carcinoma cells – preliminary study.

A. Iwaniuk , M. Garley, K. Nowacka, W. Ratajczak-Wrona, E. Jabłońska.

Department of Immunology, Medical University of Bialystok, Poland

Immunoonkologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 15:40
U
33. Emilia Jaskuła Assessing the Impact of IGHV and TP53 Mutations on Clinical Outcomes in Chronic Lymphocytic Leukemia

E. Jaskuła (1), (2), A. Sobczyńska-Konefał (1), (2), M. Wojtaszewska (3), I. Jendrysik (2), A. Jaśkowiec (2), M. Mordak-Domagała (2), M. Sędzimirska (2), K. Suchnicki (2), L. Karabon (1), M. Jasek (1), J. Dybko (2)

(1) L. Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland
(2) Department of the Hematology and Transplant Center of the Lower Silesian Oncology Center, Wroclaw, Poland
(3) Department of Hematology, University Hospital in Rzeszow, Poland

Sesja Plakatowa 2
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
34. Andrzej K. Siwicki New arthropod-borne viruses of the 21st century – their impact on defence mechanisms and disease resistance

A. K. Siwicki

National Inland Fisheries Institute in Olsztyn, Poland

Immunologia weterynaryjna i immunologia porównawcza
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
W
35. Lidia Karabon BTLA gene variation rs1982809 as cancer risk factor

L. Karabon (1), A. Andrzejczak (1), A. Partyka (1), A. Tomkiewicz (1), K. Tupikowski (2), B. Małkiewicz (3), W. Krajewski (3), J. Chorbinska (3), A Bojarska -Junak (4), E. Lech – Maranda (5), O. Grzybowska-Izydorczyk (6), K. Pawelczyk (7), I. Porębska (8) , M. Jasek (1), T. Szydelko (3), J Rolinski (4), D Wolowiec (9)

(1) Laboratory of Genetics and Epigenetics of Human Diseases, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Wroclaw, Poland
(2) Subdivision of Urology, Lower Silesian Center for Oncology, Pulmonology and Hematology, Wrocław, Poland
(3) University Center of Excellence in Urology, Department of Minimally Invasive and Robotic Urology, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland
(4) Department of Clinical Immunology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
(5) Department of Hematology, Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Warsaw, Poland
(6) Department of Hematology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
(7) Departament of Thoracic Surgery, Lower Silesian Centre of Oncology, Pulmonology and Haematology, Wrocław, Poland
(8) Department of Pulmonology and Lung Oncology, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland
(9) Department and Clinic of Haematology, Blood Neoplasms, and Bone Marrow Transplantation, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Sesja Plakatowa 3
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
36. Kinga Kędzierska Health-promoting properties of fermented products

K. Kędzierska, A. Rymuszka, A. Sierosławska, M. Michalak-Tomczyk

Department of Animal Physiology and Toxicology, Faculty of Medicine, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Sesja Plakatowa 3
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
37. Kinga Kędzierska Assessment of the antioxidant and protective potential of fermented kale extract

K. Kędzierska, A. Rymuszka, M. Michalak-Tomczyk, A. Sierosławska, A. Welman-Styk

Department of Animal Physiology and Toxicology, Faculty of Medicine, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
38. Piotr Kłuciński Assessment of levels specific antibodies after vaccination against tetanus and hepatitis type B in workers of X-ray departments

P.Kłuciński, B. Wiechuła, M. Romanik, G. Martirosian

Department of Medical Microbiology, Medical University of Silesia in Katowice, Poland

Szczepienia i szczepionki
Sobota, 18.05.2024, godz. 12:00
U
39. Monika Kniotek Surface Immune checkpoints as a potential biomarker in pregnancy and idiopathic recurrent pregnancy loss.

M. Zych (1), M. Kniotek (1), A. Roszczyk (1), F. Dąbrowski (3), (4), R. Zagożdżon (2)

(1) Department of Clinical Immunology, Medical University of Warsaw, Poland
(2) Laboratory of Cellular and Genetic Therapies, Medical University of Warsaw, Mazovian Voivodeship, Poland
(3) Department of Gynecology and Gynecological Oncology, Medical Centre of Postgraduate Medical Education, CMKP, Poland
(4) Club 35 , Polish Society of Obstetricians and Gynecologists PTGiP, Mazovian Voivodeship, Poland

Sesja wystąpień ustnych.
Prezentacja wybranych doniesień
Sobota, 18.05.2024, godz. 12:00
U
40. Elżbieta Kołaczkowska Shedding light on interactions between neutrophils, neutrophil extracellular traps (NETs) and extracellular vesicles (EVs) during inflammation

E. Kołaczkowska

Zakład Hematologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Jagielloński

Odporność wrodzona
Czwartek, 16.05.2024, godz. 09:45
U
41. Aleksandra Korzeniowska Differences in viral loads in saliva between patients with rheumatoid arthritis and patients with other rheumatic diseases and healthy controls

A. Korzeniowska, A. Daca, E. Bryl

Department of Physiopathology, Medical University of Gdansk, Poland

Rola układu odpornościowego w zakażeniach wirusowych
Czwartek, 16.05.2024, godz. 11:30 Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
42. Wioleta Kowalska Assessing monocyte subsets expressing innate immune checkpoints in CLL patients

W. Kowalska (1), K. Jastrzębska-Pawłowska (1), M. Zarobkiewicz (1), W.Tomczak (2), A.Bojarska-Junak (1), J. Roliński (1)

(1) Department of Clinical Immunology, Medical University of Lublin, Poland
(2) Department of Haematooncology and Bone Marrow Transplantation, Medical University of Lublin, Poland

Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
43. Krzysztof Krawczyk Effects of halophilic archaea on human immune cells

K. Krawczyk (1), D. Rybaczek (2), P. Sicinska (3), I. Szulc-Kiełbik (4), M. Denel-Bobrowska (4), A. Olejniczak (4), M. Klink (4), C. Locht (1), (5), M. Kowalewicz-Kulbat (1)

(1) Department of Immunology and Infectious Biology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Poland
(2) Department of Cytophysiology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Poland
(3) Department of Biophysics of Environmental Pollution, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Poland
(4) Institute of Medical Biology, Polish Academy of Sciences, Lodz, Poland
(5) Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, U1019 – UMR9017 – CIIL – Center for Infection and Immunity of Lille, France

Jesteśmy tym, co jemy – złożona rola mikrobiomu w odporności
Sobota, 18.05.2024, godz. 10:10
W
44. Małgorzata Krzyżowska Neuroinflammation and neurodegeneration in latent HSV-1 brain infection

M. Patrycy (1), P. Szymanski (2), M. Krzyżowska (1)

(1) Department of Medical and Environmental Microbiology, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland
(2) Department of Pharmaceutical Chemistry, Drug Analyses and Radiopharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University of Lodz, Poland

Rola układu odpornościowego w zakażeniach wirusowych
Czwartek, 16.05.2024, godz. 11:30
U
45. Piotr Kuśnierczyk Association of ERAP1 and ERAP2 gene polymorphisms and ERAP2 protein with the susceptibility and severity of rheumatoid arthritis in the Ukrainian population

I. Kril (1), (2), A. Wisniewski (2), A. Tarnowska (2), K. Lishchuk-Yakymovych (1), Y. Bojko (1), P. Kuśnierczyk (2), V. V Chopyak (1), I. Nowak (2)

(1) Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Department of Clinical Immunology and Allergology, Lviv, Ukraine
(2) Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences, Laboratory of Immunogenetics and Tissue Immunology, Wrocław, Poland.

Immunologia w medycynie spersonalizowanej
Piątek, 17.05.2024, godz. 15:55
U
46. Marzena Lenart Comparison of microRNA expression profiles of colorectal cancer and normal colon epithelium cell lines and extracellular vesicles derived from them

M. Lenart (1), A. Mordel (2), R. Szatanek (1), M. Baj-Krzyworzeka (1)

(1) Department of Clinical Immunology, Institute of Pediatrics, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
(2) Department of Clinical Immunology, University Children’s Hospital, Krakow, Poland

Immunoonkologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 15:40
U
47. Filip Lewandowski White and red blood cell picture in rabbits experimentally infected with Lagovirus europaeus/GI.2.

F. Lewandowski (1), (2), R. Hrynkiewicz (1), (2), D. Bębnowska (1), (2), P. Niedźwiedzka-Rystwej (1), (2)

(1) Institute of Biology, University of Szczecin, Poland
(2) Center for Experimental Immunology and Immunobiology in Infectious Diseases and Cancer, University of Szczecin, Poland

Sesja Plakatowa 1
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
48. Piotr Łacina HLA eplet mismatch affects acute graft-versus-disease-free survival after HLA non-identical allogeneic haematopoietic stem cell transplantation

P. Łacina (1), W. Niepiekło-Miniewska (2), J. Siemaszko (1), B. Nasiłowska-Adamska (3), M. Bieniaszewska (4), G. W. Basak (5), S. Giebel (6), T. Wróbel (7), K. Bogunia-Kubik (1), (2)

(1) Laboratory of Clinical Immunogenetics and Pharmacogenetics, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland
(2) Laboratory of Tissue Immunology, Medical Center, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland
(3) Institute of Hematology and Blood Transfusion Medicine, Warsaw, Poland
(4) Department of Hematology and Transplantology, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
(5) Department of Hematology, Transplantation and Internal Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
(6) Department of Bone Marrow Transplantation and Hematology-Oncology, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice, Poland
(7) Department of Hematology, Blood Neoplasms and Bone Marrow Transplantation, Wroclaw Medical University, , Poland.

Sesja Plakatowa 2
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
49. Anna Maeser Who sows the cytokine storm, reaps MAS – a clinical case of a 3-years-old girl with systemic juvenile idiopathic arthritis complicated by macrophage activation syndrome

A. Maeser, E. Smolewska

Department of Pediatric Cardiology and Rheumatology, Medical University of Lodz, Poland

Zaburzenia immunologiczne w chorobach reumatycznych u dzieci i interferonopatie
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
U
50. Adam Majchrzak Immune checkpoint molecules as predictive marker of COVID-19 severity

A. Majchrzak (1), M. Parczewski (1), D. Chober (1), B. Aksak-Wąs (1), M. Karasińska-Cieślak (1), L. Lesiewska (1), M. Witak-Jędra (1), P. Niedźwiedzka-Rystwej (2), (3)

(1) Department of Infectious, Tropical Diseases and Acquired Immunodeficiency, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
(2) Institute of Biology, University of Szczecin, Poland
(3) Center for Experimental Immunology and Immunobiology in Infectious Diseases and Cancer, University of Szczecin, Poland

Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
51. Janusz Marcinkiewicz Acquired innate immunity: Crosstalk between β-glucan trained macrophages and biofilm forming P. aeruginosa strains

„M. Ciszek-Lenda (1), B. Nowak (1), G. Majka (1), M. Suski (2), M. Walczewska (1), A. Fedor (1), E. Golińska (3), S. Górska (4), A. Gamian (5), R. Olszanecki (2),
M. Strus (3), J. Marcinkiewicz (6)”

(1) Jagiellonian University Medical College, Department of Immunology, Krakow, Poland
(2) Jagiellonian University Medical College, Department of Pharmacology, Krakow, Poland
(3) Jagiellonian University Medical College, Department of Microbiology, Krakow, Poland
(4) Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Department of Microbiology, Wroclaw, Poland
(5) Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Department of Immunology of Infectious Diseases, Wroclaw, Poland
(6) University Centre of Veterinary Medicine, University of Agriculture, Krakow, Poland

Odporność wrodzona
Czwartek, 16.05.2024, godz. 09:45
W
52. Paulina Mertowska Could the Reactivation of EBV and Immune Checkpoint Malfunctions Unveil the Secrets Behind Some Primary and Secondary Immunodeficiencies?

P. Mertowska, S. Mertowski, E. Grywalska

Department of Experimental Immunology, Medical University of Lublin, Poland

Sesja Plakatowa 4
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
53. Sebastian Mertowski Are the toll-like receptors “Key” to understanding the pathogenesis of primary glomerulonephritis?

S. Mertowski, P. Mertowska, E. Grywalska

Department of Experimental Immunology, Medical University of Lublin, Poland

Sesja Plakatowa 3
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
54. Izabela Morawska-Michalska Protective Shield: Assessing the Safety of COVID-19 Vaccination in Children who Previously Battled MIS-C

I. Morawska-Michalska (1), E. Grywalska Ewelina (2), V. Opoka-Winiarska (3)

(1) Department of Clinical Immunology, Medical University of Lublin,Poland
(2) Department of Experimental Immunology, Medical University of Lublin, Poland
(3) Department of Lung Diseases and Pediatric Rheumatology, Medical University of Lublin, Poland

Zaburzenia immunologiczne w chorobach reumatycznych u dzieci i interferonopatie
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
U
55. Izabela Morawska-Michalska γδT cells are impaired in patients with primary antibody deficiencies

I. Morawska-Michalska (1), W. Kowalska (1), M. K. Zarobkiewicz (1), E. Grywalska (2), J. Roliński (1)

(1) Department of Clinical Immunology, Medical University of Lublin, Poland
(2) Department of Experimental Immunology, Medical University of Lublin, Poland

Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
56. Anna Mościcka Successful Treatment hypereosinophilic Syndrome with Dupilumab in a Patient Resistant to Anti-IL5 and Anti-IL5r Therapies- a case report

A. Mościcka (1), (2), P. Łacwik (1), (2), D. Ochab – Krupnik (1), (2) , Y. Sleiman (1) , C. Pałczyński (1), (2),

(1) Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc
(2) Collegium Medicum UJK w Kielcach

Sesja Plakatowa 4
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
57. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej The influence of algae and their toxins on the immune system – current state of knowledge

P. Niedźwiedzka-Rystwej (1), (2), Patrycja Schulz (3), K. Duk (4), , A. K.Siwicki (3)

(1) Institute of Biology, University of Szczecin, Poland
(2) Center for Experimental Immunology and Immunobiology in Infectious Diseases and Cancer, University of Szczecin, Poland
(3) National Inland Fisheries Institute in Olsztyn, Poland
(4) ALAB Bioscience, Warsaw, Poland

Immunomodulacja i Immunotoksykologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 13:10
U
58. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej Rabbit as a pivotal model animal for studying diseases of various etiologies.

P. Niedźwiedzka-Rystwej

Institute of Biology, University of Szczecin, Poland
Center for Experimental Immunology and Immunobiology in Infectious Diseases and Cancer, University of Szczecin, Poland

Immunologia weterynaryjna i immunologia porównawcza
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
W
59. Krzysztof Olesiejuk Head-to-head comparison of clinical effectiveness and changes in type 2 biomarkers in severe eosinophillic asthma patients treated with dupilumab and benralizumab

K. OlesiejuK, A. Wardzyńska, M. Antczak-Marczak, A. Gajewski, A. Bekier, M. Chałubiński

Department of Immunology and Allergy, Medical University of Lodz, Poland

Sesja wystąpień ustnych.
Prezentacja wybranych doniesień
Sobota, 18.05.2024, godz. 12:00
U
60. Michał Ordak Recommendations from the Statistical Editor of Allergy, the official journal of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)

M. Ordak

Department of Pharmacotherapy and Pharmaceutical Care, Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw, Poland

Sesja wystąpień ustnych.
Prezentacja wybranych doniesień
Sobota, 18.05.2024, godz. 12:00
U
61. Agata Poniewierska-Baran A study of sirtuin 1 (SIRT1) expression in patients with rheumatoid arthritis.

A. Poniewierska-Baran (1), (2), O. Bochniak (3), K. Piotrowska (3), M. Czerewaty (3), A. Pawlik (3)

(1) Center of Experimental Immunology and Immunobiology of Infectious and Cancer Diseases, University of Szczecin, Poland
(2) Institute of Biology, University of Szczecin, Poland
(3) Department of Physiology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland

Sesja Plakatowa 4
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
62. Łukasz Przybył Preeclampsia: just a pregnancy disorder or the immune response?

Ł. Przybył (1), (2), (7), N. Haase (1), (2), (3),M. Golic (1), (2), (4), J. Rugor (1), (2), M.E. Solano (5), P.C. Arck (5), M. Gauster (6), B. Huppertz (6), H. Schulz (3), A. Heuser (3), S. Weedon-Fekjær (8), (9), G.M. Johnsen (8), (9), D.Peetz (10), F.C. Luft (1), (3), A.C. Staff (8), (9), D.N. Müller (1), (2), (3), R. Dechend (1), (2), (10), F.Herse (1), (2), (3).

(1) Experimental and Clinical Research Center, a joint cooperation between the Max-Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association and the Charité Medical Faculty, Berlin, Germany
(2) Berlin Institute of Health(BIH) , Berlin, Germany
(3) Max-Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association, Berlin, Germany
(4) Charité Universitätsmedizin Berlin, Departments of Obstetrics, Gynecology, and Senology, Charité Campus Mitte, Berlin, Germany
(5) Department of Obstetrics and Fetal Medicine, Laboratory for Experimental Feto-Maternal Medicine, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany
(6) Institute of Cell Biology, Histology and Embryology, Medical University of Graz, Austria
(7) Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland
(8) Departments of Obstetrics and Gynaecology, Oslo University Hospital, Ulleval, Norway
(9) University of Oslo, Norway
(10) HELIOS-Klinikum, Berlin, Germany

Immunologia weterynaryjna i immunologia porównawcza
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
W
63. Piotr Radziwon What is the best blood type ?

P. Radziwon

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku; Klinika Hematologii Chorób Wewnętrznych i Angiologii z Pododdziałem Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Immunotransfuzjologia
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
W
64. Jonatan Rataj The potential protective effect of eosinophils in the infection of human lung vascular endothelium by the human coronavirus 229E

J. Rataj , M. Gawrysiak, M. Chałubiński

Department of Immunology and Allergy, Medical University of Łódź,Poland

Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
65. Wioletta Ratajczak-Wrona Harmful effects of imazalil on human neutrophil function – in vitro studies

W. Ratajczak-Wrona (1), M. Rusak (2), O.D. Drezek (1), A. Aniszewska (1), A. Iwaniuk (1), K. Bielawska (3), K. Nowak (1), M. Garley (1), J. Wrobel (4), A. Zebrowska (4), M. Dabrowska (2), W. Miltyk (3), P. Radziwon (4), S. Wolczynski (5), (6), D. Skarzynski (5), E. Jablonska (1)

(1) Department of Immunology, Medical University of Bialystok, Poland
(2) Department of Hematological Diagnostics, Medical University of Bialystok, Poland
(3) Department of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Analysis, Medical University of Bialystok, Poland
(4) Regional Centre for Transfusion Medicine, Bialystok, Poland
(5) Department of Biology and Pathology of Human Reproduction, Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Olsztyn, Poland
(6) Department of Reproduction and Gynecological Endocrinology, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland

Immunomodulacja i Immunotoksykologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 13:10
U
66. Anna Sierosławska Immunotoxic effects of cyanotoxins

A. Sierosławska, A. Rymuszka

Department of Animal Physiology and Toxicology, Faculty of Medicine, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Immunomodulacja i Immunotoksykologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 13:10
U
67. Ivan Sinkevich Unveiling the role of secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) in Modulating the Immune Response Elicited by Pertussis Vaccines

I. Sinkevich (1),*, O. Osiecka (1),*, N. Pocałuń (1), J. Cichy (1), M. Wilk (1), (2)

(1) Department of Immunology, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University
(2) corresponding author: mieszko.wilk@uj.edu.pl, * these authors contributed equally to this work

Szczepienia i szczepionki
Sobota, 18.05.2024, godz. 12:00
U
68. Małgorzata Skomska-Pawliszak Secret behind Kimura Disease

M. Skomska-Pawliszak (1), D. Gładysz (1), N. Dąbrowska-Leonik (1), K.Tomaszek (2), M. Szaniawska (3), N. Bohynikova (1), K. Bernat-Sitarz (1), B. Piątosa (4), A. Śliwińska (5), R. Płoski (6), R. T.ewska (7), M. Pac (1)

(1) Department of Immunology, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(2) Department of Neurology, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(3) Department of Diagnostic Imagining, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(4) Histocompatibility Laboratory, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(5) Department of Nuclear Medicine, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(6) Department of Medical Genetics, Warsaw Medical University, Warsaw, Poland
(7) Department of Pediatrics, Hematology and Oncology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Zaburzenia immunologiczne w chorobach reumatycznych u dzieci i interferonopatie
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
U
69. Marcin Surmiak Role of extracellular vesicles in neutrophil and endothelial cell activation – possible link to the pathophysiology of granulomatosis with polyangiitis

M. Surmiak (1), (2), K. Wawrzycka-Adamczyk (3), M. Sanak (1)

(1) Department of Internal Medicine, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
(2) Center for the Development of Therapies for Civilization and Age-Related Diseases, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
(3) Department of Rheumatology and Immunology, University Hospital, Krakow, Poland

Sesja wystąpień ustnych.
Prezentacja wybranych doniesień
Sobota, 18.05.2024, godz. 12:00
U
70. Robert Szewczyk Human Lung Microvascular Endothelium from certain human individuals may present the constitutive resilience to HCoV-229E infection

R. Szewczyk, M. Gawrysiak, M. Chałubiński

Department of Immunology and Allergy, Medical University of Lodz

Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
71. A. Szumowski Alloimmunization with platelet antigens: is it worth considering when making a diagnosis?

A. Szumowski (1), (2), B. Jakubowska (1), M. Tatarczuk (1), E. Blusiewicz (1), P. Radziwon (1), (2)

(1) Regional Centre for Transfusion Medicine, Bialystok, Poland
(2) Department of Haematology, Internal Medicine and Angiology with Haematopoietic Cell Transplantation Unit, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland

Immunotransfuzjologia
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
W
72. Joanna Trojanek Expression level of NLRP3 and IPAF in peripheral blood leukocytes in children with primary hypertension

J. B. Trojanek (1), R. Grzywa-Czuba (2), J. Michałkiewicz (1), Ł. Obrycki (2), A. Wierzbicka-Rucińska (3), M. Litwin (2)

(1) Department of Microbiology and Clinical Immunology, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(2) Department of Nephrology, Kidney Transplantation and Hypertension, The Children Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(3) Department of Clinical Biochemistry, The Children Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

Immunologia w medycynie spersonalizowanej
Piątek, 17.05.2024, godz. 15:55
U
73. Alicja Walewska The Mesenchymal Stem Cells (MSC) as active contributors to enhanced MMP-9 expression following TNF stimulation

A. Walewska (1), S. Księżak (1), M. Tynecka (1), M. Rusak (2), M. Moniuszko (1), (3), (4), A. Eljaszewicz (1), (5)

(1) Centre of Regenerative Medicine, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
(2) Department of Haematological Diagnostics, Bialystok, Poland
(3) Department of Regenerative Medicine and Immune Regulation, Bialystok, Poland
(4) Clinical Department of Allergic and Internal Diseases, Bialystok, Poland
(5) Tissue and Cell Bank, Clinical Hospital, Bialystok, Poland

Odporność i komórki macierzyste – nieoczywisty dialog
Piątek, 17.05.2024, godz. 08:30 Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
74. Karolina Wojciechowicz Immunomodulation of T cell response by peptides targeting the BTLA-HVEM complex in melanoma

K. Wojciechowicz (1), K. Kuncewicz (2), S. Rodziewicz-Motowidło (2), M. Spodzieja (2),J. Rutkowski (3), J. Jassem (3), A. Wardowska (1)

(1) Department of Physiopathology, Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk, Poland
(2) Department of Biomedical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Gdansk, Poland
(3) Department of Oncology and Radiotherapy, Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk, Poland

Odporność adaptacyjna i terapia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 11:30 Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna”
Prezentacja ustna wybranych doniesień
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
U
75. Bartosz Wojciuk Do urinary tract infections trigger chronic inflammation in the kidney allograft? Interleukin 17A levels in the urine of kidney recipients

B.Wojciuk (1), I. Wojciechowska-Koszko (1), B. Grygorcewicz (2), R. Birger (4), A. Zioło (3), A. Sarna (3), K. Pierzyńska (6), K. Ciechanowski (5), B. Dołęgowska (4)

(1) Department of Diagnostic Immunology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
(2) Laboratory for Antimicrobial Biotechnology, West-Pomeranian University of Technology in Szczecin,Poland
(3) University Clinical Hospital no.2 in Szczecin,Poland
(4) Department of Laboratory Medicine, Pomeranian Medical University in Szczecin,Poland
(5) Clinic of Internal Medicine, Nephrology and Transplantation, Pomeranian Medical University in Szczecin,Poland
(6) Department of Diagnostic Immunology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Students’ Scientific Society,Poland

Sesja Plakatowa 4
Piątek, 17.05.2024, godz. 17:35
P
76. Sylwia Wrotek Infectious fever as an Ally of the Immune System

S. Wrotek

Nicolaus Copernicus University, Faculty of Biological and Veterinary Sciences, Department of Immunology, Toruń

Immunomodulacja i Immunotoksykologia
Czwartek, 16.05.2024, godz. 13:10
W
77. Maciej Zieliński Immune markers of hypertension in pregnancy

K. Stefańska, M. Tomaszewicz, J. Dębska-Zielkowska, D. Zamkowska, K. Piekarska, J. Sakowska, B. Tymoniuk, P. Adamski, J. Jassem-Bobowicz, P. Wydra, K. Leszczyńska, R. Świątkowska-Stodulska, S. Kwiatkowski, K. Preis, P. Trzonkowski, N. Marek-Trzonkowska

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Nowoczesna diagnostyka chorób o podłożu immunologicznym
Czwartek, 16.05.2024, godz. 09:45
U
78. Agnieszka Żebrowska Effect of immunotherapy with monoclonal antibodies on the interpretation of immunohaematologic test results

A. Żebrowska (1), M. Miękisz (1), K. Tomaszewska (1), M. Ziemińska (1), M. Nędzi (1), P. Radziwon (1), (2)

(1) Regional Centre for Transfusion Medicine, Bialystok, Poland
(2) Department of Haematology, Internal Medicine and Angiology with Haematopoietic Cell Transplantation Unit, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland

Immunotransfuzjologia
Sobota, 18.05.2024, godz. 08:30
W