Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Prelegenci

dr Magdalena Arcimowicz, Warszawa Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. Amiram Ariel, Mount Carmel, Haifa, Israel President, The Israeli Immunological Society
Head, The Laboratory for Molecular Pathways in the Resolution of Inflammation
The Faculty of Natural Sciences
University of Haifa
dr hab. Jarosław Baran, prof. UJ, Kraków Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
Uniwersytet Jagielloński
prof. Ewa Bernatowska, Warszawa Oddział i Poradnia Immunologii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
prof. Łukasz Błażowski, Rzeszów, Rabka-Zdrój Klinika Alergologii i Pulmonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników
prof. Katarzyna Bogunia-Kubik, Wrocław Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polska Akademia Nauk
prof. Ewa Bryl, Gdańsk Katedra i Zakład Fizjopatologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Maciej Chałubiński, prof. UM w Łodzi, Łódź Klinika Immunologii i Alergii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. Joanna Cichy, Kraków Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zakład Immunologii
Uniwersytet Jagielloński
dr Rachel Crossland, Newcastle upon Tyne, United Kingdom Translational and Clinical Research Institute,
Faculty of Medical Sciences
Newcastle University
prof. Dorota Darmochwał-Kolarz, Rzeszów Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytet Rzeszowski
prof. Urszula Demkow, Warszawa Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. Zuzanna Drulis-Kawa, Wrocław Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
Uniwersytet Wrocławski
dr Mateusz Dziemiańczuk, Białystok Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Andrzej Eljaszewicz, Białystok Centrum Medycyny Regeneracyjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. Tamas Fulop, Sherbrooke, QC, Canada Research Center on Aging,
Geriatric Division,
Department of Medicine,
Faculty of Medicine and Health Sciences
University of Sherbrooke
dr hab. Marzena Garley, Białystok Zakład Immunologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr inż. Katarzyna Gembara, Wrocław Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk
dr hab. Tomasz Gęca, Lublin Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. Ewelina Grywalska, Lublin University Centre of Veterinary Medicine,
University of Agriculture, Krakow
dr Edyta Heropolitańska-Pliszka, Warszawa Klinika Immunologii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
dr hab. Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Gdańsk Katedra i Zakład Immunologii Medycznej
Gdański Uniwersytet Medyczny/ Poltreg S.A.
prof. Ewa Jabłońska, Białystok Zakład Immunologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. Karina Jahnz-Różyk, Warszawa Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii , Alergologii I Immunologii Klinicznej
Wojskowy Instytut Medyczny
Państwowy Instytut Badawczy
prof. Karol Kamiński, Białystok Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. Elżbieta Kołaczkowska, Kraków Zakład Hematologii Eksperymentalnej
Uniwersytet Jagielloński
prof. Sylwia Kołtan, Toruń Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Adrianna Kondracka, Lublin Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Piotr Kosiorek, Białystok Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. Przemysław Kotyla, Katowice Oddział Kliniczny Reumatologii i Immunologii Klinicznej
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Łódź Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
dr Krzysztof Krawczyk, Łódź Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
dr Izabella Kupryś-Lipinska, Łódź II Katedra Chorób Wewnętrznych
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. Maciej Kurpisz, Poznań Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
Instytut Genetyki Człowieka
Polska Akademia Nauk
prof. Anna Kwaśniewska, Lublin Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Maciej Kwiatek, Lublin Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Monika Lejman, prof. UML, Lublin II Katedra Pediatrii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dział Diagnostyki Genetycznej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
prof. Robert Liwski, Halifax, NS, Canada Department of Pathology
Dalhousie University
dr Marzanna Łusiak-Szelachowska, Wrocław Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk
dr hab. Emilia Majsiak, Lublin Zakład Promocji Zdrowia
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. Janusz Marcinkiewicz, Kraków Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr Tomasz Matuszewski
prof. Ryszard Międzybrodzki, Wrocław Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polska Akademia Nauk
prof. Bożena Mikołuć, Białystok Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. Marcin Moniuszko, Białystok Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych
Centrum Medycyny Regeneracyjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. Krzysztof Mucha, Warszawa Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. Beata Naumik, Białystok I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, Szczecin Katedra Immunologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Szczeciński
prof. Jacek Nowak, Warszawa Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHiT)
prof. Violetta Opoka-Winiarska, Lublin Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Małgorzata Pac, Warszawa Klinika Immunologii
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
prof. Jukka Partanen, Helsinki, Finland Finnish Red Cross Blood Service, Research and Development
prof. Marcin Pasiarski, Kielce Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
dr Magdalena Podlacha, Gdańsk Wydział Biologii
Uniwersytet Gdański
dr Łukasz Przybył, Poznań Instytut Chemii Bioorganicznej
Polska Akademia Nauk
dr Urszula Radzikowska, Zurich Swiss Institute of Allergy and Asthma Research
University of Zurich
prof. Piotr Radziwon, Białystok Klinika Hematologii, Chorób Wewnętrznych i Angiologii z Pododdziałem Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. Mariusz Ratajczak, Louisville, KY, USA Director of Stem Cell Program
Division Hematology/ Oncology
Department of Medicine
Brown Cancer Center
University of Louisville
prof. Jacek Roliński, Lublin Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Katarzyna Rybak, Warszawa Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
Instytut Nauk o Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. Włodzimierz Samborski, Poznań Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr Mariusz Sikora, Warszawa Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawski Uniwerystet Medyczny
dr hab. Dorota Sikorska, Poznań Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych
Uniwesytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. Andrzej Siwicki, Olsztyn Katedra Immunologii, Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. Elżbieta Smolewska, Łódź Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr Barbara Sosnowska-Pasiarska, Kielce Świętokrzyskie Centrum Onkologii
dr hab. Anna Stelmaszczyk-Emmel, Warszawa Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Aleksanda Stupak, Lublin Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
mgr Artur Szumowski, Białystok Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr Aleksandra Ślęzak, Wrocław Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
prof. Michał Tomaszewski, Lublin Katedra i Klinika Kardiologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk, Białystok Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. Magdalena Trzeciak, Gdańsk Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. Piotr Trzonkowski, Gdańsk Katedra i Zakład Immunologii Medycznej
Gdański Uniwersytet Medyczny / Poltreg S.A.
dr Marlena Tynecka, Białystok Centrum Medycyny Regeneracyjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr inż. Katarzyna Widerak
dr hab. Ewa Więsik-Szewczyk, Warszawa Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii , Alergologii I Immunologii Klinicznej
Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy
prof. Jacek M. Witkowski, Gdańsk Katedra i Zakład Fizjopatologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
dr Beata Wolska-Kuśnierz, Warszawa Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
prof. Sylwia Wrotek, Toruń Katedra Immunologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Tomasz Wypych, Warszawa Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
dr hab. Radosław Zagożdżon, Warszawa Zakład Immunologii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. Wojciech Załuska, Lublin Katedra i Klinka Nefrologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Maciej Zieliński, Gdańsk Katedra i Zakład Immunologii Medycznej
Gdański Uniwersytet Medyczny/ Poltreg S.A.
dr Agnieszka Żebrowska, Białystok Dział Immunologii Transfuzjologicznej i Dział Laboratoryjny
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku