Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Konkurs Prac Młodych Naukowców

Konkurs na NAJLEPSZE DONIESIENIA ORYGINALNE prezentowane przez Młodych Naukowców podczas XVIII Kongresu PTIDiK.

NAGRODY

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: IMMUNOLOGIA KLINICZNA i IMMUNOLOGIA PODSTAWOWA i są identyczne w każdej kategorii.

I Miejsce – nagroda główna, najlepsza praca oryginalna w danej kategorii – 1000 zł + Voucher na darmową publikację w Central European Journal of Immunology
II Miejsce – wyróżnienie w danej kategorii – Voucher na darmową publikację w Central European Journal of Immunology

 

Nagrody finansowane są w całości z budżetu Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, nie są finansowane ze środków pozyskanych od firm członkowskich INFARMA.

O Konkursie

Konkurs ma na celu:

 • Upowszechnianie wyników badań naukowych zgodnych z zainteresowaniem młodych naukowców jako członków zespołów badawczych, z zakresu immunologii doświadczalnej i klinicznej;
 • Inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji;
 • Kształtowanie umiejętności wystąpień naukowych na forach akademickich

Konkurs kierowany jest do Młodych Naukowców, tj. osób, które jeszcze nie ukończyły 35 roku życia, doktorantów, studentów i członków kół naukowych biorących czynny udział w obradach Kongresie, którzy przesłali w odpowiednich terminach streszczenie pracy oryginalnej, w której są autorami prezentującym doniesienie i  którzy w formularzu składania abstraktów zaznaczyli chęć udziału w Konkursie. W Konkursie mogą brać udział te z nadesłanych prac Młodych Naukowców zainteresowanych udziałem w Konkursie, które w procesie recenzji wszystkich abstraktów zostały zakwalifikowane do prezentacji ustnej w trakcie Kongresu.

W trakcie sesji konkursowych określonych programem Kongresu każdy z autorów prezentujących pracę konkursową powinien przedstawić ją w trakcie 10-minutowego wystąpienia składającego się z 7-minutowego referatu i 3 minut przeznaczonych na dyskusję.

Zasady oceny prac. Ogłoszenie wyników
 1. Nad poprawnością przeprowadzenia konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Komisja ta dokonuje także oceny wyników konkursu.
 2. Prace oceniane są przez Jury wyłonione z członków Komisji Konkursowej dla każdej kategorii ocienianych prac .
 3. Skład osobowy  Komisji Konkursowej i każdego Jury zostanie opublikowany na tej stronie najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kongresu.
 4. Oceny dokonuje się według następujących kryteriów:
  • Zgodność z tematyką Kongresu
  • Wartość naukowa pracy
  • Nakład pracy ze strony autora
  • Sposób przygotowania prezentacji
  • Sposób prezentacji
  • Sposób prowadzenia dyskusji
 5. W każdym z powyższych kryteriów można otrzymać 1-10 punktów, gdzie 1 stanowi ocenę najniższą a 10 najwyższą. Maksymalna liczba punktów – 60.
 6. Ostateczna liczba punktów jest średnią liczbą punktów wystawionych przez wszystkich członków danego Jury.
 7. Podsumowania ocen i wyłonienia laureatów dokonuje Komisja Konkursowa.
 8. W konkursie zwycięża praca, która otrzyma najwyższą ilość punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej prac otrzymają identyczną maksymalną ilość punktów, decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Przewodniczący Komisji Konkursowej podejmuje decyzję po konsultacji z członkami danego Jury.
 9. Decyzje Komisji Konkursowej dotyczące oceny pracy są ostateczne i nie podlegają reklamacją – procedurze odwoławczej.
 10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie sesji zamykającej Kongres.
 11. Nagrody mogą odebrać tylko te osoby, które:
  • Mają opłacony udział w Kongresie na swoje imię i nazwisko
  • Okażą przedstawicielowi Komisji Konkursowej dokument potwierdzający tożsamość
  • Spełniają warunki udziału w Konkursie czyli są osobą do 35 roku życia, która zaprezentowała wygrywająca pracę
  • Podpiszą protokół odebrania nagrody
Komisja Konkursowa

Przewodniczący Komisji: prof. Andrzej Eljaszewicz

Jury „Immunologia kliniczna”:

 • prof. Ewelina Grywalska
 • dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej

Jury „Immunologia podstawowa”:

 • prof. Ewa Jabłońska
 • prof. Maciej Kurpisz

Sekretarze Komisji:

 • mgr Patrycja Kantorska
 • mgr inż. Agnieszka Smok
Lista abstraktów zakwalifikowanych do prezentacji konkursowych

Sesja Konkursowa „Immunologia kliniczna” (piątek, 17.05.2024, godz. 17:35)

Lp. Autor prezentujący pracę Tytuł, autorzy
1. Anna Andrzejczak Variations within immune checkpoint genes and soluble immune checkpoint isoforms as factors influencing bladder cancer risk and clinical outcome

A. Andrzejczak, B. Małkiewicz, A. Tomkiewicz, W. Krajewski, J. Chabińska, T. Szydełko, L. Karabon

2. Michalina Bartak An inflammatory blast in the brain – SDAV, coronavirus story

M. Bartak, W.D. Krahel, A.V. Potârniche,, E. Długosz, M. Chodkowski, J. Cymerys

3. Klaudia Ciesielska-Figlon The influence of Nigella sativa seed essential oil on T lymphocytes and cytokine patterns in females diagnosed with Hashimoto’s thyroiditis

K. Ciesielska-Figlon, K. Lisowska

4. Marta Dratwa Telomere length and telomerase reverse transcriptase gene polymorphism as markers of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation outcome.

M. Dratwa, P. Łacina, B. Wysoczańska, D. Kilińska, M. Sobczyk-Kruszelnicka, W. Fidyk, I. Solarska, B. Nasiłowska-Adamska, P. Skowrońska, M. Bieniaszewska, A. Tomaszewska, G.W. Basak, S. Giebel, T. Wróbel, K. Bogunia-Kubik

5. Aleksandra Korzeniowska Differences in viral loads in saliva between patients with rheumatoid arthritis and patients with other rheumatic diseases and healthy controls

A. Korzeniowska, A. Daca, E. Bryl

6. Wioleta Kowalska Assessing monocyte subsets expressing innate immune checkpoints in CLL patients

W. Kowalska, K. Jastrzębska-Pawłowska, M. Zarobkiewicz, W.Tomczak, A.Bojarska-Junak, J. Roliński

7. Adam Majchrzak Immune checkpoint molecules as predictive marker of COVID-19 severity

A. Majchrzak, M. Parczewski, D. Chober, B. Aksak-Wąs, M. Karasińska-Cieślak, L. Lesiewska, M. Witak-Jędra, P. Niedźwiedzka-Rystwej,

8. Izabela Morawska-Michalska γδT cells are impaired in patients with primary antibody deficiencies

I. Morawska-Michalska, W. Kowalska, M. K. Zarobkiewicz, E. Grywalska, J. Roliński

9. Jonatan Rataj The potential protective effect of eosinophils in the infection of human lung vascular endothelium by the human coronavirus 229E

J. Rataj , M. Gawrysiak, M. Chałubiński

10. Karolina Wojciechowicz Immunomodulation of T cell response by peptides targeting the BTLA-HVEM complex in melanoma

K. Wojciechowicz, K. Kuncewicz, S. Rodziewicz-Motowidło, M. Spodzieja, J. Rutkowski, J. Jassem, A. Wardowska

Sesja Konkursowa „Immunologia podstawowa” (piątek, 17.05.2024, godz. 17:35)

Lp. Autor prezentujący pracę Tytuł, autorzy
1. Łukasz Baraniecki Hemagglutination capacity of Lagovirus europeaus GI.1 – RHDV – strains Fr-2, ŻD, BLA, and selected indicators of natural immunity in experimentally infected rabbits

B. Tokarz-Deptuła, Ł. Baraniecki, W. Deptuła

2. Adrian Bekier Human rhinovirus HRV16 and IL-33 may up-regulate inhibitory checkpoint molecule genes in the human lung microvascular endothelium

A. Bekier, I. Gulbas, M. Gawrysiak, A. Gajewski, R. Szewczyk, M. Chałubiński

3. Marianna Ciwun The effect of methylparaben on proliferation and apoptosis of oral squamous cell carcinoma (OSCC) experimental line cells.

M. Ciwun, K. Salamon, A.Iwaniuk, K.Nowacka, M. Garley, W.Ratajczak-Wrona, E. Jabłońska

4. Weronika Daria Krahel Involvement of VCP during replication and release of SDAV virions from neurons – in vitro studies

W. D. Krahel, M. Bartak, A. Pallepati, H. Buksiński, M. Chodkowski, J. Cymerys

5. Dominik Felkle The immunomodulatory effects of hypotensive drugs on the antibacterial response mediated by macrophages

D. Felkle, K. Zięba, K. Kaleta, J. Czaja, A. Zyzdorf, W. Sobocińska, M. Jarczyński, K. Nazimek

6. Mateusz Gawrysiak Rhinovirus HRV16 may limit the replication of coronavirus HCoV-229E during infection of the lung vascular endothelium

M. Gawrysiak, R. Szewczyk, J. Rataj, M. Chuncia, M. Chałubiński

7. Bartosz Hanczaruk Efficacy of novel abdominoplasty skin-derived acellular dermal matrices in chronic diabetic wound treatment.

B. Hanczaruk, A. Janucik, J. Holl, D. Groth, A. Walewska, M. Tynecka, M. Moniuszko,, H. Razak Hady, A. Eljaszewicz

8. Kinga Kędzierska Assessment of the antioxidant and protective potential of fermented kale extract

K. Kędzierska, A. Rymuszka, M. Michalak-Tomczyk, A. Sierosławska, A. Welman-Styk

9. Robert Szewczyk Human Lung Microvascular Endothelium from certain human individuals may present the constitutive resilience to HCoV-229E infection

R. Szewczyk, M. Gawrysiak, M. Chałubiński

10. Alicja Walewska The Mesenchymal Stem Cells (MSC) as active contributors to enhanced MMP-9 expression following TNF stimulation

A. Walewska, S. Księżak, M. Tynecka, M. Rusak, M. Moniuszko,A. Eljaszewicz,