Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Konkurs Prac Młodych Naukowców

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej planuje organizację KONKURSU na NAJLEPSZE DONIESIENIA ORYGINALNE prezentowane podczas Sesji Młodych Naukowców w ramach XVIII Kongresu PTIDiK.

Konkurs ma na celu:

  • Upowszechnianie wyników badań naukowych zgodnych z zainteresowaniem młodych naukowców jako członków zespołów badawczych, z zakresu immunologii doświadczalnej i klinicznej;
  • Inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji;
  • Kształtowanie umiejętności wystąpień naukowych na forach akademickich

Konkurs kierowany jest do Młodych Naukowców, tj. osób, które jeszcze nie ukończyły 35 roku życia, doktorantów, studentów i członków kół naukowych biorących czynny udział w obradach Kongresie, którzy przesłali w odpowiednich terminach streszczenie pracy oryginalnej, w której są autorami prezentującym doniesienie i  którzy zgłosili swoją pracę do Konkursu.

Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych również w celach związanych z organizacją Konkursu. Zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta.

Regulamin Konkursu oraz więcej informacji na jego temat zostanie opublikowanych do 31 marca 2024. Każda osoba, która składając abstrakt wyraziła wstępnie chęć udziału w Konkursie, zostanie poinformowana mailowo o pojawieniu się tych informacji.